Vinul este parte integrantă a identității europene, iar obiectivul Ordo Equestris Vini Europae este de a menține acest patrimoniu cultural comun în toată diversitatea lui și de a păstra această moștenire culturală pentru generațiile viitoare. Consulatul România al Ordinului European al Cavalerilor Vinului este o organizație culturală care și-a propus să promoveze valorile culturale locale în general, și vinul – privit ca un bun cultural, parte a identității noastre naționale – în special.

Ordo Equestris Vini Europae