Deoarece siguranța tuturor este foarte importantă, WINETASTE SCHOOL funcționează după un set de reguli în conformitate cu legislația la care ne raportam în aceasta perioadă!

Prin intermediul acestui curs sunt atinse aspectele teoretice si legislative necesare desfasurarii activitatii de somelier. Cu ajutorul informatiilor specializate pe care le oferim, iti vei perfectiona abilitatile de identificare, analiza, asociere si servire a vinurilor.


  Asocierea preparatelor culinare cu tipuri de vinuri

  Comunicarea la locul de munca

  Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor PSI

  Respectarea normelor igienico-sanitare specifice

  Planificarea activitatii proprii

  Promovarea ofertei de vinuri si alte bauturi.

  Efectuarea servirii clientilor

  Asigurarea calitatii serviciilor de restaurant


Este important de reținut faptul că, acest curs este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării prin Autoritatea Națională pentru Calificari. În vederea obținerii competențelor stabilite, cursul implică parcurgerea tuturor etapelor de predare teoretică și de aplicații practice, atât individual, cât și pe echipe.
Pentru recunoașterea competențelor și absolvirea cursului, la finalul acestuia, cursanții vor susține un examen ce constă într-o proba teoretica, o probă practică și prezentarea unui proiect. În urma promovări acestui curs participantii vor primi Certificatul de Somelier însoțit de suplimentul descriptiv.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 •   Fișa de înscriere completată si semnată (formularul se va trimite prin e-mail celor interesați)
 •   Copie Carte de Identitate/ copie certificat de naștere
 •   Curriculum Vitae - C.V.
 •   Copie a ultimei diplome de studii (minim 12 clase)
 •   Adeverință medicală (apt pentru curs) în original
 •   Copie Certificat de naștere

Prin intermediul acestui curs sunt atinse aspectele teoretice, practice și legislative necesare desfasurarii activitatii de somelier. Cu ajutorul informațiilor specializate pe care le oferim, iți vei perfecționa abilitațile de identificare, analiza, asociere și servire a vinurilor.

 

 •   Asocierea preparatelor culinare cu tipuri de vinuri.
 •   Comunicarea la locul de munca.
 •   Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor PSI.
 •   Respectarea normelor igienico-sanitare specifice.
 •   Planificarea activitatii proprii.
 •   Promovarea ofertei de vinuri si alte bauturi.
 •   Efectuarea servirii.
 •   Asigurarea calitatii serviciilor specifice.

Taxa de participare la curs este de 3.300 lei. La începutul cursului se achita un avans de minim 600 lei, restul sumei se va achita (în rate egale) până la finalizarea cursului. Cursul se desfășoară pe parcursul a 180 de ore de teorie si practica. Această taxă include acoperirea costurilor legate de fişele de lucru, materialele informative pentru curs, materiile prime și echipamentele pentru aplicaţii practice (degustări), examinarea finală şi eliberarea certificatului de absolvire însoţit de suplimentul descriptiv. Înscrierile se fac în ordinea primirii fișelor, până la completarea locurilor.
Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii la: email: [email protected]

 

Telefon informatii: 0722.220.114