Prin intermediul acestui curs sunt atinse aspectele teoretice si legislative necesare desfasurarii activitatii de somelier. Cu ajutorul informatiilor specializate pe care le oferim, iti vei perfectiona abilitatile de identificare, analiza, asociere si servire a vinurilor.


  Asocierea preparatelor culinare cu tipuri de vinuri

  Comunicarea la locul de munca

  Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor PSI

  Respectarea normelor igienico-sanitare specifice

  Planificarea activitatii proprii

  Promovarea ofertei de vinuri si alte bauturi.

  Efectuarea servirii clientilor

  Asigurarea calitatii serviciilor de restaurant


Taxa de participare la curs este de 2.200 lei . Cursul se desfășoară pe parcursul a 180 de ore de teorie si practica.
Aceasta include acoperirea costurilor legate de fişele de lucru, materialele informative pentru curs, materiile prime și echipamentele pentru aplicaţii practice (degustări), examinarea finală şi eliberarea certificatului de absolvire însoţit de suplimentul descriptiv.


Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

  •   Fișa de înscriere completată și semnată;
  •   Copie CI;
  •   Copie CV;
  •   Copie Certificat nastere;
  •   Copia documentului care atestă plata taxei de curs;
  •   Adeverința de sănătate eliberată de medicul de familie.

Înscrierile se fac în ordinea primirii fișelor, până la completarea locurilor.


Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii la:

  •   Email: sergiu_nedelea [at] winetaste. ro
  •   Telefon informatii: 0722 220 114